11

ការកោតសរសើរពីអតិថិជន

យើងបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Unilever ជាសកលអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ។

ខែនេះយើងទទួលបានយោបល់វិជ្ជមានពីអតិថិជនរបស់យើង។ វាពិតជាធ្វើឱ្យយើងធ្វើបានល្អប្រសើរជាងមុន។ យើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវលើបច្ចេកវិទ្យា។ គោលដៅរបស់យើងគឺចង់អោយម៉ាសុីនការ៉េមដំណើរការកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងសន្សំសំចៃថ្លៃដើម។

ទីបំផុតដើម្បីបង្កើតតម្លៃដ៏អស្ចារ្យ។


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ សីហា - ០៥-២០២០